ఉత్పత్తి అప్లికేషన్

యుహుయి ఉత్పత్తులు హై స్పీడ్ LAN మరియు WAN వ్యవస్థలలో విస్తృతంగా ఉపయోగించబడుతున్నాయి, అవి:

--- టెలికాం కేబులింగ్
--- నెట్‌వర్క్ కేబులింగ్

--- FTTH